NAZWA PROJEKTU


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Bud-Max poprzez rozszerzenie działalności oraz wdrożenie nowych usług do oferty spółki.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -  2013

 

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Początek strony stat4u