NAZWA PROJEKTU

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Bud-Max poprzez rozszerzenie działalności oraz wdrożenie nowych usług do oferty spółki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 –  2013

„Fundusze Europejskie dla Małopolski”

stat4u