Oświadczenia o polityce prywatności - Mieszkania Tarnów Bud-max Deweloper

Oświadczenia o polityce prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Bud-Max s.c. Janusz Socha, Krzysztof Socha, 33-100 Tarnów, ul. Kryształowa 9, NIP: 8691901105, Regon 120483014, e-mail: biuro@bud-max.org
Jeżeli nic innego nie wynika z odrębnie przekazanej informacji, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub realizacji umowy lub w celu realizacji obowiązku prawnego lub w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów Administratora.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, przepis prawa lub uzasadniony interes Administratora, przy czym, uzasadnionym interesem Administratora może być ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
Dane osobowe nie przechowujemy w jakimkolwiek celu dłużej niż to konieczne, a zachowane zostaną tylko te dane osobowe, które są konieczne w określonych celach lub w celu zachowania zgodności z wymogami regulacyjnymi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzgodnionego interesu Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże może się okazać niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały udostępnione. Jeżeli zajdzie taka potrzeba dochowamy wszelkich starań, aby nin. Informację uzupełnić o inne konieczne dane, doprecyzowujące cel, okres oraz inne istotne kwestie związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 

Zaakceptuj aby kontynuować więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close